Nábor Český klan

Aliance Český klan hledá nové aktivní hráče, kteří mají chuť hrát
Jsme pohodová aliance. Ozvěte se nám.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.