Zapraszamy 5 osób do sojuszu Wojownicy Myszki

Zapraszamy 5 spokojnych osób do sojuszu Wojownicy Myszki grupa ma msg na wojnie oddajemy flagi do zera taktyka wojenna tytany bijemy 9 lub 10 Pozdrawiam serdecznie i zapraszam :smile: :smile:

@Prezes4589 when posting to main forum English is the main language. Wasn’t sure if you meant to post this in the foreign language section, so have provided an English translation.

@Prezes4589 podczas pisania na forum głównym głównym językiem jest angielski. Nie byłem pewien, czy zamierzasz opublikować to w sekcji języków obcych, więc zapewnij tłumaczenie na angielski

We invite 5 quiet people to the alliance Warriors of Mice, the group has MSG in the war, we return the flags to zero war tactics titans beat 9 or 10 Yours sincerely and welcome

Zapraszamy 5 spokojnych osób do sojuszu Wojownicy Myszki na wojnie oddajemy flagi do zera taktyka wojenna tytany bijemy 9 lub 10 Pozdrawiam serdecznie i zapraszam

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings