Zapraszam do sojuszu!

Sojusz "Pod Drewnianym kamieniem " zaprasza!
Tytan 9*-10* 4 miejsca wolne.siła sojuszu 205333…wymagane trofea 2000…min 3 ataki na Tytanie plus wojna 6 ale to chyba podstawa…

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings