Wyrzucilo mnie z sojuszu


#1

Wszedłem na sojusz a tu brak mojego sojuszu wyrzuciło mnie


#2

Each alliance has different requirements. These can be:

  • Cups / Trophies (From Raid)
  • (Hero) Team Strength
  • Don’t miss Titans
  • Don’t be a mean person
  • Language / Country

Some alliances will kick you for any one of these reasons or all of them. Look for another alliance. :wink:


Każdy sojusz ma inne wymagania. Mogą to być:

  • Puchary / Trofea (z Raid)
  • (Bohater) Siła drużyny
  • Nie przegap Ti tów
  • Nie bądź średnią osobą
  • Język / Kraj

Niektóre sojusze będą cię kopiować z jednego z tych powodów lub wszystkich. Poszukaj innego sojuszu. :wink:


#3

Zapomnialem powiedziec ze bylem jego wspoldowodca


#4

Unfortunately, this doesn’t change my advice.

Niestety, to nie zmienia mojej rady.