Wojna odrzucony sojusznik

Jeden z sojuszników opuścił sojusz na 5 minut. System nie zaliczyło mu tytana. był na 5 miejscu w biciu. na wojnie jest jako exczłonek a wojna się jeszcze nie zaczeła . Czy da się coś zrobić ?

Z tego co mi się wydaje, jeśli wyszedł w trakcie wojny lub oczekiwaniu na nią to już nie może brać w niej udziału.

Nieważne, że wyszedł na chwilę. Jeśli w trakcie wojny lub oczekiwaniu na nią dojdzie nowy sojusznik, to nie może brać w niej udziału.

Nic nie zrobicie. Plus stracil dotychczasowy udzial w wojnie zaczyna od 0%.
Taka nowa ploityka zeby powstrzymac ludzi od przeskakiwania z jednego soju do innego.

Milego dzionka x

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.