Viviki słaby bohater do poprawki

I repeat the question, what have I been blocked for?
Proszę o zrobienie bohatera Viviki ze średnią manną bo teraz to jest bohater do dupy, jeden z gorszych a reklamujecie jako dobrego :frowning:

Please wite in English or move to foreign languages but SG will never discuss such issues in puplic places as this Forum.

Nie znam angielskiego jak sporo graczy dlatego proszę o przetłumaczenie i puszczenie dalej, bo oni chyba nie wiedzą jak się gra tą słabą Wiviki :frowning:

Sorry. Flagged you now. Write in english or change category…

Średnia manna wystarczy :slight_smile:

Average manna is enough for the hero Wivik to be a fairly hero rather than a weak 5 *

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings