United Of Bulgaria търси нови попълнения

Здравейте!!! Един от най - добрите български кланове търси нови попълнения! В United of Bulgaria сме готини и либерални, заповядайте при нас, ако обичате играта и искате да се забавлявате.
Бие 11* титани, общия ни скор е около 230 000. Очакваме ви!

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings