България за Българите

alliances

#1

Чопи, не мога да вляза в Нова България, нито да се върна при вас, защото сте посочили 4000 купи… Това значи, че трябва да имам 4000 за да се върна…