Чужди езици

Български език. Дали е възможно?

1 Like

Радвам се да видя активност от България :slight_smile:
Предполагам, че имаш предвид поддръжка на интерфейса на Български?
Не съм сигурен дали търсят някой за превод на текста на български, предполагам че ще е лесно след като вече има Руски.

Cookie Settings