To jakaś porażka z tymi łupami z kolorowych skrzynek do kiedy Zynge przejął gre 😡

20200816_110717

1 Like

I’ll take a wild guess here. You’re unhappy with your elemental chest. Of course, that sure can be frustrating, but we all had this happen to us one time or another… gloves, titan flask, ETT, and an unknown number of gems and emblems. This ain’t a good one but it also ain’t the worst ever. Better luck next time.

You right,

W skrócie:
Takie skrzynki się zdarzają, nie ma tragedii

@Guvnor should be moved to foreign

Tak ale to jest za każdym razem po otwarciu skrzynek czy tez nagród za tytana az sie nie chce grać :rage: