Български алианс The nice place търси играчи!

Относително нов алианс сме (16 дни) - в момента сме 6 души, нямаме загубена война (4 от 4), титаните в момента 5* - 100% ги убиваме, 6* - зависи как тръгне(50 на 50 засега)
Търсим активни и сериозни играчи с 1600+ купи. Няма строгости, алианса е тих и спокоен. Има базова тактика за войната. Ако се участва в войната, то задължително трябва да се атакува.
Целта е ясна - растем заедно, бием големи титани заедно, да има файда от алианса все пак :slight_smile:

5 от 5 спечелени войни. Сандъка стана 0 - айде хора, да растем заедно. Ако 1600 купи са много, то може и да ги намалим :wink:

:point_right: Алианса сега е отворен без покани - може да се погледне как е при нас :slight_smile:

Cookie Settings