Teamwaarde


#1

Het verzwakken van de 5* zouden geen effect hebben het aanvallen na deze war scoor ik aanzienlijk toch veel minder verliezen hoort erbij maar dan wel op eerlijke manier denk je eindelijk redelijk team te hebben daal je 70% in teamwaarde wat echt wel merkbaar is in war dit is meer stap terug ipv stapje vooruit helaas nogmaals verliezen hoort erbij


#2

I think the purpose of relabeling the team strength is to accurately label where they are, so unleveled heroes aren’t being weighed the same as leveled heroes. This has been a problem in past was matchups, and I’m happy it’s being addressed. :slight_smile:


Ik denk dat het doel van het opnieuw labelen van de sterkte van het team is om nauwkeurig te benoemen waar ze zijn, dus onverholen helden worden niet hetzelfde gewogen als genivelleerde helden. Dit was in het verleden een probleem met matchups en ik ben blij dat het wordt aangepakt.