Svenska spelare sökes!

Bara för kul söker dig som är aktiv och fortfarande levlar upp.
Vi dödar titaner, deltar i krig och hänger i chatten.

Vi är mellan level 24-47 och behöver fler spelare för att kunna ta ännu starkare titaner.

Join Us!

// Bara för Kul \

Hur aktiva är ni? Används alla flaggor i krig? Vilken nivå på titaner kör ni?

Alla flaggor används, och vi ligger på 3*-4* titaner.

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings