Propozycja


#1

(propozycja )

Może dodacie łączenie umiejętności np.
Mam bane i nasgarha połączył bym i miał np. harmonijne ostrze lub ostrze harmoni w zależności kogo wybraliśmy jak wybraliśmy np. bane to tracimy nashgara

Łączyć moglibyśmy od lvl 25 i jak są 3 gwiazdki to możemy połączyć z osobą dwó gwiazdkową i tak dalej


#2

Are you saying Merge two cards to get a better one?

Czy mówisz Połącz dwie karty, aby uzyskać lepszą?


#3

Tak gdy połączymy nie dając poziomu w górę kart moglibyśmy stworzyć nową jedną ulepsząną która by była dostępna tylko dla nas


#4

Interesting idea. If the card is only for you though (a unique card), I don’t think SG will be doing this; it requires too many unique cards to be created for ALL players (for all combinations).

Ciekawy pomysł. Jeśli karta jest tylko dla ciebie (unikalna karta), nie sądzę, aby SG to robił; wymaga to utworzenia zbyt wielu unikatowych kart dla WSZYSTKICH graczy (dla wszystkich kombinacji).


#5

przepraszam że nie na forum ale nie moge znaleść dodawania wiadomości
(propozycja) może byście dodali bliżniaków bohatera który by miał inną
umiejętność specjalną ,te bliźniaki miały by bohaterowie od 3 do 5 gwiazdek

były by one dostępne tylko w wezwaniu żywiołaka i wezwaniu wydarzenia
jeśli byśmy chciel wyszkolić takiego to tylko z kategori bohaterów
legendarnych

chciałbym zobaczyć nowych bohaterów dla odświeżenia gry :smiley:

W dniu 23 listopada 2017 15:23 użytkownik Igor Goszczyk <
igorgoszcz@gmail.com> napisał:


#6

Forgive me, Polish isn’t my language and I’m at the mercy of a bad translation! :grin:

Are you suggesting a new feature to be added to the game, or asking a question about existing game features?

Wybacz mi, polski nie jest moim językiem i jestem na łasce złego tłumaczenia! :grin:

Czy sugerujesz dodanie nowej funkcji do gry lub pytanie o istniejące funkcje gry?


#7

Myślę, że super funkcją byłoby to aby można było robić wymiany albo kupowanie lub sprzedawanie ( waluta srebro ) bohaterów albo zasobów albo artefaktów wojennych czy ich składników między graczami…

english : I think it would be a great function to be able to exchange or buy or sell (silver currency) heroes or resources or war artifacts or their components between players.


#8

Obawiam się, że nigdy nie będzie żadnej opcji tego typu handlowania między graczami, bo SG chce zarobić kasę na ludziach, którzy losują bohaterów - z tego żyją.

To samo tyczy się łączenia kart. Słabe karty nigdy nie staną się mocniejszymi, bo cały pic polega na tym, żeby wylosować mocniejsze z czasem albo zapłacić żeby to przyspieszyć (chyba, że masz pecha i nie dostaniesz nic mimo że zabulisz :stuck_out_tongue: )

Na forum ciągle pojawiają się propozycje różnych rodzajów handlu między graczami i nie sądzę by którakolwiek z nich była kiedykolwiek wzięta pod uwagę.


#9

This might be of interest:

To może być interesujące: