Probleme de incepator

se poate să trimiți invitație cuiva să joace Empire, acesta să accepte dar să nu primească vip?

El nu primeste. Tu primesti cand ajunge el la lvl 10 !

1 Like

și eu am inceput să joc cu invitație dar la lvl5 am primit 100 gems și vip 10 zile

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings