Problem z ofertą wyzwania

Też macie taki problem? Z konta pobrało 2x za 200 :gem:a nic nie dostałem

Czasami przetwarzanie zajmuje trochę czasu i nie jest dostarczane natychmiast. Możesz ponownie uruchomić grę, aby umożliwić nowe połączenie z serwerem.

Jeśli zakupione przedmioty nie dotarły w ciągu 24 godzin, możesz skontaktować się z nami, przesyłając wniosek tutaj i wybierając temat zakupu jako temat. Pamiętaj, aby dodać identyfikator konta gry i załączyć kopię lub zrzut ekranu potwierdzenia zamówienia z sklepu Google Play. Identyfikator transakcji (podobny do tego - GPA.1234-1234-1234-12345) na dole dokumentu musi być widoczny na zrzucie ekranu.

Aby rozwiązać wszelkie problemy związane z zakupami bezpośrednio w Google, odwiedź witrynę pomocy technicznej Google Play tutaj.

Informacje na temat dostępnych akceptowanych metod zakupu można znaleźć w tym linku.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.