POLSKIE PIERONY ...... mamy kilka miejsc ..... Tytany 10/12* / Wojna zawsze do 0 Flag

Sojusz ze średnią ponad 30 lat
Gramy ze sobą razem już dłuższy czas…

Tytany 10/12*

Wojny zawsze zużywamy flagi do 0

Tank mono kolor, zmieniamy kolor co jakiś czas co wzmacnia kreatywność w ustawieniach

Przyjmiemy osoby które już reprezentują jakiś poziom tj. puchary 2400, mono ekipy na wojny gotowe z siłą minimum 4k na ekipę

Jesteśmy na telegramie ale nie jest obowiązkowy.
Wystarczy aktywne granie i czytanie komunikatów na czacie

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings