Polski sojusz Nocarze poszukuje aktywnych graczy

Cześć wszystkim! :slight_smile:
Nocarze poszukują graczy do uzupełnienia swojego teamu. Jesteśmy dość mocną (ponad 80k punktów) ekipą złożoną z dorosłych ludzi grających dla przyjemności i odskoczni od codziennego życia :slight_smile: Poza tym jesteśmy po prostu fajną, towarzyską i wygadaną ekipą Wymagamy aktywności, służymy pomocą i dobrą radą :slight_smile: Pozdrawiamy i zapraszamy!

Podbijam info, znów mamy wolne miejsca! :slight_smile: Plus ponad 90k punktów

1 Like

@Rook

Should alliance recruitment topics in foreign languages be here or in the alliance recruitment section? :face_with_monocle: Might give them more exposure among people looking for an ally :slight_smile:

Alas no; per SG, the rules are clear. The official language of the Forum is English. All posts that are in another language need to be moved (or removed if they violate Forum Rules).

(Sometimes, if a post is clearly on topic, I may translate it so it can stay.)

You may remember a time before Foreign Language section existed. :wink:

@Ellilea,
Yep, I agree that alliance recruitment topics should be in the alliance recruitment section, as they would be better exposed there for people looking for an alliance… But what can I do? :wink: I can only double my post in English there.

@Rook
I hope that it will be changed in the future and it will be possible to write in other languages in the alliance recruitment section as it is hard as… hell to find here members for alliances using another language than English. I know that there’s a special chatroom in Empires where you can write about your aliiance e.g. in Polish but hey!, it’s a crappy space full of spamers :face_with_raised_eyebrow:

1 Like

I understand! I think it is reasonable to want to recruit in the language you actually use in your alliance.

I also understand SG trying to maintain order on their site (it is very difficult to wade through not just one but dozens of posts in up to sixteen different languages).

I remember when there was no foreign language section on the Forum at all; it is still a relatively new experiment. I’m hoping a balance can be struck. :slight_smile:


Rozumiem! Myślę, że rozsądnie jest chcieć rekrutować w języku, którego używasz w swoim sojuszu.

Rozumiem także, że SG stara się utrzymać porządek na swojej stronie (bardzo trudno jest przebić nie tylko jedną, ale dziesiątki wpisów w szesnastu różnych językach).

Pamiętam, że w ogóle nie było sekcji obcojęzycznej na forum; to wciąż stosunkowo nowy eksperyment. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć równowagę. :slight_smile:

I think that there could be an exception made for Alliance Recruitment :slight_smile: It’s still limited to 1 topic per alliance so no huge mess would take place.

Since, as you say, the feature is new and experimental, perhaps this could be considered a feedback for a change :grimacing:

1 Like

Cookie Settings