Odrodzeni z Popiołów szukają ludzi

Szukamy Aktywnych ludzi!!! Obowiązek bicie tytana i udział w wojnie - najlepiej 6 drużyn. Czekamy może właśnie na ciebie :slight_smile:

Cookie Settings