Od czego to zależy

Nie rozumiem jednego kolega z pracy gra krucej niż ja co wydarzenie losuje 5bohaterów i ma prawie każdego bohatera miesiąca a nie losuje więcej ode mnie !!! Za reklamy tytana wojny czy skrzynek dostaje złote tokeny a ja od 8 miesięcy żadnej 5 nie wylosowałem z szkolenia też nic a szkolę cały czas na dwóch obozach!!! nagrody dla słabszych sojuszu za tytana , skrzynek , wojny są tragiczne tylko najlepsze sojusze dostają dużo lepsze i dużo więcej artefaktów więc jak słabsi mają im dorównać dostając śmieci???

@littleKAF @DaveCozy @Rook

Y’all can deal with this! ???

1 Like

@Dudeious.Maximus, I think what he is trying to say is

I do not understand one colleague from work playing less than I do what the event draws 5 heroes and has almost every hero of the month and does not draw more than me !!! I get gold tokens for advertisements for war titans or boxes, and I haven’t drawn any 5 for 8 months, and I train at two camps all the time !!! prizes for the weaker alliance for the titan, boxes, wars are tragic only the best alliances get much better and many more artifacts so how are the weak to catch them by getting trash ???

3 Likes

@janki841.
wszystko oparte na RNG, częściowo matematyki, głównie szczęścia. Będziesz mieć smugi pecha, niektóre bardzo długie, a następnie smugi szczęścia. Miałem bardzo długie serie pecha, które trwały miesiące, a następnie przywołuję kolejne 4 HotM. Powodzenia!!! Twoja zmieni się wkrótce na lepsze !!

1 Like

Well nothing new! Same complaint different language! Well done papaheavy guess you can spot the anger and frustration In any language! :laughing:

3 Likes

I can taste it @Dudeious.Maximus. I’ve been there, heck we ALL have. That really long streak of…NOTHING.

Then you get a tonic from MV, A Tome and scope from your war chest. You summon and get Balthazar with a bonus draw of Kingston!! Then you breath a sigh of relief and take a step back from the edge.

Isn’t how you’re supposed to play this game?

2 Likes