Nowe kostiumy hahaha

Kostiumy dla bohaterów są straszne tragedia kto to wymyślił:exploding_head::exploding_head: hahahaha :rofl::rofl::joy::joy:

Please change to foreign languages

1 Like

Pewnie za jakiś czas będą dodawać nowe :wink: Mi się na przykład bardzo podoba kostium Sokolnik :slight_smile:

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings