Nová aliance Azai clan přijme nové členy

Přijmeme nové válečníky do našich řad.

Pokud hledáš aktivní alianci, přidej se k nám, ať máš jakýkoliv level. Důležitá je pro nás aktivita. Koordinované útoky při válkách a vše ostatní. Raids, titáni.

Sesshomaru

Wir werden neue Krieger in unsere Reihen aufnehmen.

Wenn Sie nach einer aktiven Allianz suchen, treten Sie uns bei, egal auf welchem ​​Niveau. Aktivität ist uns wichtig. Koordinierte Angriffe während Kriegen und alles andere. Überfälle, Titanen.

Sesshomaru

1 Like

Wir begrüßen alle aktiven Spieler

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings