Nova Alianca: Balkan Elite Cro

2 iskusna igrača traže igrače željne pobjeda :slight_smile:

  • rat nije obavezan ali udarac na titana (bar 3) jesu, trenutni titan 3*
  • u ratu idemo zelenim tenkovima i plavim flankovima, rush war - zute tenk i purple flankovi
  • u ratu mozes napasti koga hoces, uz suggestije war leadera
  • miss u ratu je kick osim ako pobjedimo
  • nema minimuma cups, nema minimuma u obrani (uz minimalne uvijete)

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings