Norsk allianse har plass til flere spillere

MASTIG har plass til flere spillere.
Vi er en laidback og hyggelig allianse med frivillig chat-gruppe på telegram.
Vi er i dag 26 spillere med variasjon i styrke fra 3000 til 5100
Det er en hyggelig allianse med lite press og man kan velge aktivitetsnivå, men vi ber om at alle som melder seg på krigen bruker alle flagg, og at man bidrar mot titanen etter evne. Vi dreper i dag titaner på 10-11*
Stikk innom alliansen og test det ut, eller kontakt meg på telegram (eller her) hvis du har spørsmål @tobovian

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.