Normale en betrokken alliantie

Wij zoeken nog nieuwe actieve leden.
Dagelijkse activiteit en respect voor een ieder is veeplicht voor zowel nieuw als oud.
Sporadische afwezigheid natuurlijk mogelijk mits aangegeven
Wij zouden het erg leuk vinden als je bij ons komt :slight_smile:

The Dutch Alliance
LineID elsa-nl

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.