Nie otrzymałam nagród za wydarzenie

Zaliczyłem etap epicki nie otrzymałem nagród a pisze odebrane

Najpierw sprawdź inwentarz (mogłeś otrzymać nagrody ale nie wyświetlił się komunikat).
Jeżeli nagród faktycznie nie ma musisz skontaktować się z supportem, na forum nikt nie rozwiąże tego problemu

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.