Mordercze Chomiki Rekrutują

Mordercze Chomiki rekrutują nowych towarzyszy, pszenicy z tytanów starczy dla każdego.

Wymagamy:

  • 1800 pucharów
  • aktywności i komunikatywności
  • niebieskiego tanka

Zapewniamy:

  • co najmniej 10* tytana
  • pomoc i merytoryczną dyskusję
  • aktywną grę, lecz bez budzika
  • dojrzałe rozmowy nie tylko na temat gry

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.