KAUNAS YRA KAUNAS - Lithuanian speaking alliance – looking few new players


#1
 • Ieškome kelių pilnamečių klano narių

 • Tik kalbantiems lietuviškai

 • Dalyvavimas kare būtinas

 • Titano puolimas būtinas

 • Taurių >1000

 • Padėsime jums augti, nes jūs padėsit augti mums visiems

 • Titanai 6* - 7*, kartais 8*

 • Looking for active adult members

 • Only speaking lithuanian

 • War hits required

 • Titan hits required

 • Trophies >1000

 • We help you to grow because it helps us grow

 • Titans 6* – 7*, sometimes 8*