KAUNAS YRA KAUNAS - Lithuanian speaking alliance – 7-9* titans

 • Ieškome kelių pilnamečių klano narių

 • Tik kalbantiems lietuviškai

 • Dalyvavimas kare būtinas

 • Titano puolimas būtinas

 • Taurių >2000

 • Padėsime jums augti, nes jūs padėsit augti mums visiems

 • Titanai 7* - 9*
 • Looking for active adult members

 • Only speaking lithuanian

 • War hits required

 • Titan hits required

 • Trophies >2000

 • We help you to grow because it helps us grow

 • Titans 7* – 9*

Cookie Settings