Inactieve leden alliantie


#1

In mijn alliantie zitten leden die al meer dan 100 dagen non actief zijn , ze kúnnen niet verwijderd worden , kan dit niet aangepast worden? De alliantie kan maar 30 leden hebben en er zijn zeker 6 leden die niet spelen, of dat het aantal leden aan te passen? Vind het wel veel om een nieuwe alliantie op te richten dan gaan onze punten verloren .


#2

Kunnen ze niet verwijderd worden omdat ze hogere status hebben (Leider/coleider)?

Volgens mij kunnen ze geen inactieve accounts verwijderen, dus als niemand deze spelers uit de alliantie kan zetten dan loont het wellicht toch om danwel je eigen groep te maken (let op, kost volgens mij 50 gems), danwel jezelf bij een andere bestaande aan te sluiten.

Aangezien je alleen een officiele reactie kan krijgen (ook niet gegarandeerd) als je bericht in het engels is zal ik het voor volgende mensen ook nog wel even vertalen:

(original message)
“There are members in my alliance that haven’t been active for over a 100 days, they cannot be removed, can this be changed? The alliance can only hold 30 members and there are at least 6 that don’t play. Can the amount of members be adjusted? I think it’s a lot to create a new alliance, then our score will be lost.”

(answer)
"Can they not be removed due to higher ranks (leader/co-leader)?

I believe they can’t remove inactive accounts, so if nobody can remove these players from the alliance it might pay off to make your own alliance (note, I believe this costs 50 gems) or join an already existing one."