In For the Kill is ready for you, are you ready for us?

Met elkaar🙏🏻. Zo doen we het bij

In for the Kill

Elkaar helpen groeien, zoeken naar de perfecte synergie tussen helden, communiceren en boven alles plezier hebben in het spel en lekker klagen over de slechte buit😅.

Nieuwsgierig? Wij zoeken nog enkele leden die hetzelfde over bovenstaande denken. Stel je vragen vooral, en kom eens buurten. Wie weet blijf je wel😊.

Wij zijn klaar voor de volgende stap, jij ook?

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.