Hledáme nové tváře! CZ-SK ali

Česko-slovenská aliance Dark Masters Czech hledá nové členy. Podmínkou je alespoň základní komunikace v rámci ali, slušné chování, pravidelný útok na ■■■ány. Účast ve válce není povinná, ale pokud se účastnit chcete, je třeba dodržovat jistou taktiku a vyčerpat minimálně 3 útoky. Hranice pro vstup je 1000 bodů. Těšíme se na vás.
Za alianci Dark Masters Czech zdraví Sheila.

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings