Hello. I Want to Turkish Langue

Hello. Empires&Puzzels play, I Want to Turkish Langue.
Empires&Puzzels oyununuzu çok beğeniyoruz lâkin her dili koymuşsunuz Türkçe dil seçeneği yoktur rica etsek türkçe dilide ekleyip oyunu güncellermisiniz.

2 Likes

3 posts were merged into an existing topic: Add Turkish Language Support