Helden trainen in kamp level 20

Als ik 2 helden train tegelijkertijd in het trainingskamp niveau 20 waarom krijg ik dan na 2 dagen maar 1 held. Want eigenlijk zou ik dan 2 helden moeten krijgen. Graag een uitleg daar over

To get one a day, simply run 2 of your 4 camps :wink:

1 Like

Cookie Settings