Hdmjbol zoekt leden

Hdmjbol heeft 6 plaatsen open. We zijn een Nederlands Belgische alliantie met spelers van verschillende ervaringsniveaus. Heb je 6 teams en speel je graag oorlog kom ons dan versterken.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings