Grafika Atlantyda oszustwo i unikanie odpowiedzialności

Podczas losowania grafika się psuje! Po losowaniu dostałem innego bochatera !

A post was merged into an existing topic: [BROKEN AGAIN] Summons visual bug (missing hero graphics replaced with sprites, originally in 1.11.5, broken again in V18 or V19)