GOLDENBOYS Nederland, wij zijn op zoek naar actieve leden

Plezier, fanatiek en de meeste van ons zijn al 3 jaar elke dag on-line. Er is veel kennis aanwezig. We hebben nog ruimte voor enkele actieve leden. Titaan en oorlog zijn verplicht. Je kunt je aanmelden als je rond de 600 trofeeen bezit.

Wij zijn een ploegje van 22 leden die verspeidt wonen over Nederland,Vlaanderen en Curasao. De leeftijden varieren tussen de 21 en 65 jaar.

Score: 131744
Trofeescore: 42195
Titaanscore: 46258
Oorlogscore: 43295
5 teamleden aanwezig met een team van rond de 4500.

Je kunt ons vinden onder:
GOLDENBOYS Nederland

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings