GOLDENBOYS Nederland, wij staan open voor nieuwe leden. 600

Screenshot_20210111-170623_Empires

Plezier, fanatiek en de meeste van ons zijn al 3 jaar elke dag on-line. Er is veel kennis aanwezig. We hebben nog ruimte voor enkele actieve leden. Titaan en oorlog zijn verplicht. Je kunt je aanmelden als je rond de 600 trofeeën hebt. (dit zegt iets of je actief bent)

We zijn een actief ploegje van 22 leden die uit heel Nederland en Vlaanderen komen.
De leeftijden tussen de 21 tot 65 jaar. Als voertaal gebruiken we Nederlands maar we hebben ook een Engelsman aanwezig die Nederlands leest en in het Engels antwoordt.
De chat gebruiken we voor vragen en uitleg, aanmoediging en een gezellige babbel. Maar je bent niet verplicht om elke dag te chatten.

Je kunt ons vinden onder:
GOLDENBOYS Nederland

Score gemiddelde:131746. Dit is opgebouwd uit:
Trofeescore: 42193
Titaanscore: 46258
Oorlog score: 43295

Cookie Settings