Formacje brak

Nie ma formacji …kiedy będą

Dziś o 12, jest o tym info w newsach

Ja nadal nie mam formacji?

wt., 27 kwi 2021, 11:52 użytkownik Julia via Empires & Puzzles Community Forum <smallgiantgames@discoursemail.com> napisał:

wt., 27 kwi 2021, 11:52 użytkownik Julia via Empires & Puzzles Community Forum <smallgiantgames@discoursemail.com> napisał:

No to trzeba czekać… :woman_shrugging:t2:

11:00 UTC = 13:00 CET

20 chars

Dzięki za info

wt., 27 kwi 2021, 13:01 użytkownik Suicide_Bunny via Empires & Puzzles Community Forum <smallgiantgames@discoursemail.com> napisał:

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings