Excelent-CZ hľadá aktívnych hráčov :)

Excelent-CZ hľadá nových aktívnych hráčov :slight_smile:
Vítaní sú všetci český aj slovenský hráči ,na výške levelu nám nezáleží hlavná je aktivita a KOMUNIKÁCIA!
Dôležité je útočiť na Titana a použiť všetkých 6 vlajok vo vojne alebo odškrtnúť účasť.
Tešíme sa na vás! :slight_smile:

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings