De Goddelijkke Duivels zoeken actieve spelers

Graag zouden wij, De Goddelijke Duivels, een versnelling of 2…3…4… hoger willen schakelen. Daarbij kunnen wij echter nog wel wat hulp gebruiken. Ben jij die actieve speler die dagelijks deelneemt aan titaanvallen en tijdens oorlogen alles inzet wat je bezit? Dan ben je van harte welkom.

De Goddelijk duivels :japanese_ogre:

1 Like

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.