De bokkenrijders

2 plekjes vrij voor echte Titan killer wie maak ons compleet meld je dan aan bij de bokkenrijders

Your thread has been moved to the Foreign Languages section. If you would like it posted in Alliance Recruitment, it will need to be posted in English. :slight_smile:

Je thread is verplaatst naar het gedeelte Vreemde talen. Als je het gepost wilt hebben in Alliance Recruitment, moet het in het Engels worden geplaatst.

Cookie Settings