Czy może być Język Polski


#1

Czemu nie ma wiadomości też po Polsku mogło by też być jest dużo Polaków


#2

Why there is no news in Poland could also be a lot of Poles


#3

https://forum.smallgiantgames.com/c/foreign-languages @Coppersky can you move this topic?

Żądają język polski czat w grze?


#4

done! thanks for the tag :sunflower: