Czy będzie nowe wydarzenie?

To co w temacie czy coś wiadomo

Dopiero co skończyło się jedno,kolejne będzie w przyszłości ale nie tak prędko.

Wydarzenie zazwyczaj rozpoczyna się w drugim tygodniu każdego miesiąca. :slight_smile:

2 Likes

Wieża Chodzi mi o nowych bohaterów

The newest event starts in 15 hours. There will be five new event heroes to go with it (you’ll be about to see these in the Summon Gate once the event starts). These heroes will ONLY be available during this event, now, and when it comes up in rotation again later.

In addition, the Hero of the Month for June is now available: Gravemaker


Najnowsze wydarzenie rozpoczyna się za 15 godzin. Będzie z nim pięciu nowych bohaterów wydarzeń (zobaczysz je w bramce przywołania po rozpoczęciu wydarzenia). Bohaterowie ci będą TYLKO dostępni podczas tego wydarzenia, teraz i kiedy pojawi się on ponownie w późniejszym czasie.

Ponadto bohater miesiąca miesiąca czerwca jest już dostępny: Gravemaker

1 Like