Czech Gods looking for Pois1 :-)

Hi @Pois1,
Nenasli jsme jinou cestu jak te kontaktovat ;-). Bylo by fajn te zase u nás videt: jsme taky na discordu:


Zastav se u nás aspoň na pokec,
Zdraví RoseVerjan, AlmaEmma a Turgon

1 Like

I have joined a new alliance recently. I can visit you if we skip a titan and are free to go but I am not sure when or if that happens. If you guys have an FB page or something, please post it here so I can visit at least there.

Nedávno jsem se přidal k nové alianci. Můžu vás navštívit pokud vynecháme ■■■ána a dostaneme volno, ale nejsem si jistý kdy nebo jestli se to vůbec stane. Pokud máte FB stránku, dejte sem odkaz ať vás můžu navštívit alespoň tam.

1 Like

Super, ze jses ozval. Přijdi na pokec, nahoře je link na nás Discord. FC nemáme.
Zatim,
Turgon

Cookie Settings