Czech alliance looking for three members

Hi,

Sháníme 3 aktivní členy do aktivní aliance, titan 9*, aktivita ve war 95%…Fungující vedení ali…rodinný a pohodový přístup. CZSK Monsters CZSK

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings