Cro Kroneri - aktivan i stabilan savez prima nove clanove

Novi stari savez, super ekipa, komunikacija i zajebancija, tražimo još 7 aktivnih igrača kojima ovo nije samo razbibriga (po mogućnosti 1800-2000 trofeja ili više i 6 timova za rat). Trenutno smo na 9*- 10* titanu. Ako se vidite u ovome i voljni ste se pridružiti…Dobrodošli.

1 Like

Jos 3 slobodna mjesta su u timu! Titan 10* aktualan :slight_smile:

2 mjesta slobodna!

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings