Chyba valor

Mezi úrovněmi 29 a 30 je potřeba k postupu 24000 bodů což mi přijde jako další velká chyba vývojářského týmu kterou je třeba odstranit

It is a known bug / Je to známá chyba:

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.