Brak aktualizacji

Nie mam aktualizacji w sklepie play do pobrania

Aktualizacje pojawiają się z czasem, pierwszy Android, a następnie iOS. Jeśli nie widzę aktualizacji, przesuwając palcem po ekranie, czasami go resetuję (zobaczysz wirujący okrąg na górze ekranu, jeśli zostanie to zrobione poprawnie).

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings