Bosuiltjes zoek nog 1 speler

Hallo

Wij zijn een Nederlandstalig alliantie in België. We zoeken nog 1 speler. De vereisten zijn simpel. Vecht tegen een 9* titaan en deelname in oorlog. De rest van ons zijn erg actief.

Ben je zo’n iemand, zoek dan niet verder. Bezoek ons !

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings